Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven

Dokument 8:74 S (2018-2019), Innst. 261 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Lise Christoffersen, Arild Grande Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 261 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 16.05.2019