Finansmarkedsmeldingen 2019

Meld. St. 24 (2018-2019), Innst. 366 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 366 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet meldingen om finansmarkedet for 2019. Meldingen ble vedlagt protokollen, noe som betyr at Stortinget har tatt meldingen til orientering.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 12.06.2019