Erklæring fra regjeringen Solberg

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har debattert erklæringen som statsminister Erna Solberg holdt i Stortinget 29. januar om det politiske grunnlaget for den utvidete regjeringen. Selve erklæringen ble vedtatt vedlagt protokollen. I forbindelse med debatten fremmet SV forslag om økt fradrag for fagforeningskontingent og at regjerngen skulle ta initiativ til et klimaforlikt mellom partiene på Stortinget. Rødt fremmet forslag om at regjeringen skulle bruke engangsutbetaling av ekstraordinær bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de som rammes hardest av den kraftige økningne i strømprisene. Senterpartiet fremmet flere forslag, bl.a. lisensfelling på ulvene i Mangen- og Hobølreviret, om permanent redningshelikopterberedskap i Troms med base på Bardufoss, at regjeringen ved revidert budsjett 2019 skulle foreslå å reversere de nylig innførte endringene i beskatningen av naturalytelser. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene