Representantforslag om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

Merknad

Ble foreslått behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e), (tas ikke under behandling)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Forslag fra (Sp)

Saksgang