Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

Innst. 210 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 13.03.2019 Innst. 210 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har blitt forelagt overenskomster inngått med fremmede makter i 2015, og har behandlet saken. Et enstemmig Storting besluttet at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019