Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming

Dokument 8:62 S (2018-2019), Innst. 199 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 199 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra medlemmer fra Senterpartiet om tiltak for å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming. Komiteen viser i innstillingen at mange kvinner ammer betydelig kortere enn anbefalt av Helsedirektoratet. En enstemmig komite ønsker fokus på å fremme amming i alle deler av befolkningen. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla i Stortinget: 09.04.2019