Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen

Dokument 8:58 S (2018-2019), Innst. 214 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 13.03.2019 Innst. 214 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra om å utrede alternativer til EØS-avtale. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.03.2019

   Behandla i Stortinget: 11.04.2019