Ny saldering av statsbudsjettet 2018

Prop. 33 S (2018-2019), Innst. 120 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 11.12.2018 Innst. 120 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet ny saldering av statsbudsjettet 2018. Dette er den siste behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag uten endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2018

   Behandla i Stortinget: 19.12.2018