Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

Prop. 1 S (2018-2019) - Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten), Innst. 168 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 13.02.2019 Innst. 168 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop.1 S (2018-2019) Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) under del III spesielle tema, som ble vedtatt at vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.02.2019

   Behandla i Stortinget: 05.03.2019