Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Dokument 8:55 S (2018-2019), Innst. 217 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 14.03.2019 Innst. 217 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Dokument 8:55 S (2018-2019) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.03.2019

   Behandla i Stortinget: 26.03.2019