Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet

Dokument 8:54 S (2018-2019), Innst. 180 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 180 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet. Representantforslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 12.03.2019