Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet

Dokument 8:51 S (2018-2019), Innst. 188 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 188 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet Representantforslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla i Stortinget: 12.03.2019