Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011

Innst. 226 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 27.03.2019 Innst. 226 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt den 8. januar redegjørelse for Stortinget om evalueringen av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011. Redegjørelsen ble oversendt utenriks- og forsvarskomiteen for videre behandling. I innstillingen fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et forslag. Videre fremmet Sosialistisk Venstreparti ytterligere fem mindretallsforslag i saken. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019