Representantforslag om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet

Dokument 8:47 S (2018-2019), Innst. 213 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 13.03.2019 Innst. 213 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om styrking av Heimevernet og politiet. Forslagene i dokumentet fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019