Representantforslag om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader

Dokument 8:45 S (2018-2019), Innst. 177 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Siv Mossleth Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 177 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader. Etter pasientskadeloven har ikke kvinner som får alvorlige skader i forbindelse med fødsel krav på erstatning, med mindre det skyldes feilbehandling. Forslaget fikk ikke flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt støttet forslaget. Regjeringspartiene stemte mot, og viste til at dersom man åpner for at kvinner skal få erstatning ved fødselsskader, åpner man samtidig for at andre pasienter som av ulike grunner får skader eller sykdom, får rett til erstatning. Det ble påpekt at det ikke er formålet bak pasientskadeloven, og vil kunne ha uante økonomiske konsekvenser.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 07.03.2019