Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia

Dokument 8:42 S (2018-2019), Innst. 212 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 13.03.2019 Innst. 212 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i kortversjon

      Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia. Forslaget ble ikke vedtatt.

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og oppmodingar

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 13.03.2019

      Behandla i Stortinget: 02.04.2019