Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018

Innst. 148 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 29.01.2019 Innst. 148 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om gjennomgang av statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018. Komiteen hadde ingen merknader til benådningssakene eller til forskriftene som var fastsatt, endret eller opphevet i perioden. Komiteen hadde heller ikke merknader til embetsutnevnelsene som var behandlet i statsråd i første halvår 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.01.2019

   Behandla i Stortinget: 05.02.2019