Representantforslag om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner

Dokument 8:28 S (2018-2019), Innst. 189 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås, Petter Eide Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 189 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla i Stortinget: 14.03.2019