Representantforslag om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving

Dokument 8:26 S (2018-2019), Innst. 175 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad, Tore Storehaug Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 175 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag om veiprising. Forslagene ble sett i sammenheng og behandlet under ett, fordi tematikken var såvidt lik. Det ble vedtatt at Stortinget ber regjeringen inkludere utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning, som en del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 05.03.2019