Representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser

Dokument 8:31 S (2018-2019), Innst. 221 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre, Nils Kristen Sandtrøen, Ruth Grung, Terje Aasland, Maria Aasen-Svensrud Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 26.03.2019 Innst. 221 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Nils Kristen Sandtrøen, Maria Aasen-Svensrud, Terje Aasland, Ruth Grung, Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Tre mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.03.2019

   Behandla i Stortinget: 11.04.2019