Redegjørelse av utenriksministeren, samferdselsministeren og arbeids- og sosialministeren om viktige EU- og EØS-saker

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status