Representantforslag om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestfold og Telemark

Dokument 8:25 S (2018-2019), Innst. 84 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Emilie Enger Mehl, Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Steinar Ness, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 29.11.2018 Innst. 84 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner. H, FrP, V og KrF stemte imot, og ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2018

   Behandla i Stortinget: 06.12.2018