Representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner

Dokument 8:24 S (2018-2019), Innst. 173 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 173 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorgen i norske kommuner, herunder vurdere en løsning med egne innsatsteam som kan hjelpe kommuner å heve kvaliteten på tilbudet. Forslagene ble ikke vedtatt. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet egne forslag om stedlig ledelse og kvalitets- og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen. Disse forslagene fikk heller ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 07.03.2019