Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 5 (2018-2019), Innst. 95 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 04.12.2018 Innst. 95 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en årlig melding som omhandler regulering av pensjoner mv. fra 1. mai 2018 og pensjonisters inntektsforhold.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2018

   Behandla i Stortinget: 13.12.2018