Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet

Prop. 27 S (2018-2019), Innst. 113 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 113 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018, Prop 27 S under Utenriksdepartementet og Prop 28 S (2018-2019), kap.480 under Justis- og beredskapsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 13.12.2018