Vern av Øystesevassdraget

Prop. 35 S (2018-2019), Innst. 170 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 14.02.2019 Innst. 170 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om vern av Øystesevassdraget. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.02.2019

   Behandla i Stortinget: 12.03.2019