Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet

Prop. 26 S (2018-2019), Innst. 102 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 102 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018 under Kulturdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 17.12.2018