Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)

Prop. 36 L (2018-2019), Innst. 215 L (2018-2019), Lovvedtak 47 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 14.03.2019 Innst. 215 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i eierseksjonsloven, jf. Prop. 36 L (2018-2019) Endringer i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa erversavgrensing og eigarskiftegebyr) Innst. 215 L (2018-2019). Endringene går ut på at indirekte kjøp av en boligseksjon skal bli rammet av ervervsbegrensningen, og å regulere kva som skal regnes som indirekte kjøp. Endringene innebærer videre at adgangen til å drive med korttidsutleie i eierseksjonssameier begrenses til 90 døgn årlig. Adgangen til å drive med korttidsutleie i borettslag utvides til 30 døgn årlig. Endringene innebærer også en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven. Reguleringen av tilgangen til å ta gebyr i borettslag og sameier blir lik.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 02.04.2019