Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 22 S (2018-2019), Innst. 103 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 103 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 18.12.2018