Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Meld. St. 11 (2018-2019), Innst. 190 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 190 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet for 2017. Dette er en årlig melding. De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeidet på kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla i Stortinget: 09.04.2019