Statsbudsjettet 2019

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 05.12.2018 Innst. 3 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2018

   Behandla i Stortinget: 12.12.2018