Representantforslag om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39

Dokument 8:23 S (2018-2019), Innst. 45 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 13.11.2018 Innst. 45 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag der det foreslås å be regjeringen sørge for at nye, utslippsfrie og autonome ferger tas med som et selvstendig alternativ når det planlegges Fergefri E39, på lik linje med tunneler og bruer. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2018

   Behandla i Stortinget: 29.11.2018