Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes, Kari Elisabeth Kaski, Kjersti Toppe Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (R), (Sp), (SV) Tilråding levert 09.04.2019 Innst. 247 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om utbyggingsplanene ved Oslo universitetssykehus. I saken er det fremmet forslag om å be regjeringen prioritere arbeidet med bygging av nytt lokalsykehus på Aker, samt forslag om å instruere regjeringen om å gjennomføre en utredning av mulighetene for utbygging og samling av virksomhetene ved Oslo universitetssykehus på tomten til Ullevål sykehus. Regjeringspartiene stemte mot forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.04.2019

   Behandla i Stortinget: 29.04.2019