Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

Dokument 8:11 S (2018-2019), Innst. 107 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 03.12.2018 Innst. 107 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortignet har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven. Ingen av forslagene i saken fikk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2018

   Behandla i Stortinget: 17.01.2019