Representantforslag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus

Dokument 8:6 S (2018-2019), Innst. 207 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 207 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag om åpenhet om legemiddelpriser, det ene fremmet av representanter fra Arbeiderpartiet og det andre av Kjersti Toppe. Ingen av forslagene ble vedtatt. Regjeringspartiene peker i innstillingen på at åpenhet i noen tilfeller vil kunne føre til høyere priser på legemidler. Opposisjonspartiene er kritiske til hemmelighold og ser med bekymring på at offentligheten ikke kjenner kostnadene ved en stadig økende andel av behandlingen som tilbys i helsetjenesten.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla i Stortinget: 28.03.2019