Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester

Dokument 8:7 S (2018-2019), Innst. 96 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 04.12.2018 Innst. 96 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester. Ingen av forslagene i saken fikk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2018

   Behandla i Stortinget: 17.01.2019