Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Heidi Greni, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 17.01.2019 Innst. 139 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket. Forslagene i dokumentet ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.01.2019

   Behandla i Stortinget: 31.01.2019