Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

Dokument 8:246 S (2017-2018), Innst. 124 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 08.01.2019 Innst. 124 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 246 S (2017-2018) fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi, jf. Innst. 124 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt, mot stemmene fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.01.2019

   Behandla i Stortinget: 31.01.2019