Representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer

Dokument 8:241 S (2017-2018), Innst. 147 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 31.01.2019 Innst. 147 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å be regjerinen sikre innføring av en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer. Begrunnelsen for å innføre en autorisasjonsordning er blant annet at det vil kunne bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene. Regjeringspartiene stemte imot, og forslaget ble dermed ikke vedtatt, under henvisning til at det er varslet en gjennomgang av kompetansekrav for ledere og eventuell autorisasjon som ett av flere tiltak for å øke kompetansen i barnevernet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.01.2019

   Behandla i Stortinget: 05.02.2019