Representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste

Dokument 8:231 S (2017-2018), Innst. 51 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Bjørnar Moxnes Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV), (R) Tilråding levert 13.11.2018 Innst. 51 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt om å be Regjeringen legge frem en plan for å sikre at barnehager drives av offentlige eller ideelle aktører og innføre regulering knyttet til salg av barnehager. Forslaget ble ikke vedtatt, men Stortingets flertall, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, vedtok å be regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2018

   Behandla i Stortinget: 22.11.2018