Representantforslag om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund

Dokument 8:226 S (2017-2018), Innst. 31 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Kjersti Toppe Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 06.11.2018 Innst. 31 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom og å stoppe nedleggelsen av rahabiliteringsavdelingen 2 Øst i Eigersund. Forslaget oppnådde ikke flertall. Et forslag om at regjeringen skal sørge for at kommunene i regionen får mulighet til å bygge opp nødvendig kompetanse og kapasitet til å ta over ansvaret for den aktuelle pasientgruppen dersom nedleggelsen av rehabilitetsavdelingen blir opprettholdt, ble vedtatt med stemmene fra A, Sp, SV, KrF, MDG og R.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.2018

   Behandla i Stortinget: 15.11.2018