Representantforslag om CO2-transport og -lagring

Dokument 8:217 S (2017-2018), Innst. 402 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Espen Barth Eide, Else-May Botten Norderhus, Hege Haukeland Liadal, Åsmund Aukrust Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 07.06.2018 Innst. 402 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Åsmund Aukrust om CO2-transport og -lagring. Det inneholdt bla.a. forslag om å be regjeringen utrede relevante finansieringsmodeller for CO2-transport og -lagring – både på kort sikt, og i en kommersiell driftsfase – på mellomlang og lang sikt. Prinsipper for finansieringsmodell legges fram for Stortinget til behandling våren 2019. - Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, og det ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2018

   Behandla i Stortinget: 14.06.2018