Representantforslag om endringer i tobakksskadeloven

Dokument 8:189 S (2017-2018), Innst. 367 S (2017-2018)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest 26. april 2018. Komiteen planlegger ikke å holde noen muntlig høring i denne saken.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ingvild Kjerkol, Nicholas Wilkinson, Olaug Vervik Bollestad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 31.05.2018 Innst. 367 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet om endringer i tobakksskadeloven. Stortinget har med støtte fra alle partier, unntatt Fremskrittspartiet, vedtatt å be regjeringen utrede og fremme forslag om endringer i tobakksskadeloven med mål om å hindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk, og mål om å gjøre flere arenaer i samfunnet tobakksfrie og å styrke vernet mot passiv røyking.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2018

   Behandla i Stortinget: 12.06.2018