Representantforslag om å utsetje iverksetjing av vedtekne endringar i eigedomsskattelova og presisering i vilkåra for å nytte overgangsregelen

Dokument 8:158 S (2017-2018), Innst. 398 S (2017-2018)

Merknad

Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:158 S (2017-2018) om å utsetje iverksetjing av vedtekne endringar i eigedomsskattelova og presisering i vilkåra for å nytte overgangsregelen. Innspill kan sendes til finans@stortinget.no innen 19. april kl. 12.00.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fredric Holen Bjørdal, Hege Haukeland Liadal, Ingrid Heggø, Ingalill Olsen, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Magne Rommetveit, Stein Erik Lauvås, Åsunn Lyngedal, Arild Grande Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 07.06.2018 Innst. 398 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslag fra Arbeiderpartiet om utsatt iverksettelse av vedtatte endringer i eigedomsskattelova og presisering av overgangsregel oppnådde ikke flertall mot stemmene fra Ap, Sp, SV, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2018

   Behandla i Stortinget: 11.06.2018