Representantforslag om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse

Dokument 8:135 S (2017-2018), Innst. 227 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ingvild Kjerkol, Siv Henriette Jacobsen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 19.04.2018 Innst. 227 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om god behandling av eldre mulitsyke pasienter. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti er det fattet flere vedtak som blant annet innebærer at regjeringen må sikre at det er tilstrekkelig kapasitet for spesialisering innen geriatri for leger og sykepleiere, samt at alle akuttsykehus har spesialist i geriatri. Videre er det vedtatt at regjeringen må styrke legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem og at det må komme tiltak som sikrer god overføring av pasientinformasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten ved inn- og utskrivninger av eldre pasienter i sykehus,

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.04.2018

   Behandla i Stortinget: 24.04.2018