Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Prop. 85 S (2017-2018), Innst. 400 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.06.2018 Innst. 400 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og ompriorieringer og skatte- og avgiftsproposisjonen knyttet til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fremforhandlet en budsjettavtale med Kristelig Folkeparti, som fikk flertall i Stortinget. Avtalen innebar noen endringer i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, jf. Innst. 400 S (2017-2019) pkt. 1.2.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2018

   Behandla i Stortinget: 15.06.2018