Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Utenriksministeren holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortingets møte den 27. februar 2018. Debatt om redegjørelsen ble holdt i Stortingets møte 1. mars 2018. Under debatten fremsatte Arbeiderpartiet et forslag om å be regjeringen arbeide for å øke norsk deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner. Forslaget ble ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene