Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken

Dokument 8:86 S (2017-2018), Innst. 204 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Siv Mossleth, Sandra Borch Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 22.03.2018 Innst. 204 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Geir Pollestad, Siv Mossleth og Emilie Enger Mehl om endringer i rovviltpolitikken. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.03.2018

   Behandla i Stortinget: 05.04.2018