Representantforslag om tryggere og sikrere veitrafikk ved bruk av alkolås

Dokument 8:74 S (2017-2018), Innst. 163 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 06.03.2018 Innst. 163 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om at regjeringen bes fremme et forslag om regelverk som sikrer at alle nye motoriserte norskregistrerte kjøretøy i Norge har alkolås installert. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.03.2018

   Behandla i Stortinget: 20.03.2018