Representantforslag om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2021-2030

Dokument 8:72 S (2017-2018), Innst. 95 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Espen Barth Eide, Else-May Botten Norderhus, Hege Haukeland Liadal, Runar Sjåstad, Sverre Myrli, Åsmund Aukrust Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 15.12.2017 Innst. 95 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag om miljøkrav i anskaffelsen av Kystruten mellom Bergen og Kirkenes. De to representantforslagene er behandlet i samme innstilling. To forslag fremmet av Kristelig Folkeparti ble vedtatt. Det ble vedtatt at Stortinget ber regjeringen sikre at CO2-fondets virkemiddelapparat er bredt nok til også å omfatte Kystruten. Videre ble det vedtatt at Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova har relevante og treffsikre virkemidler innrettet mot Kystruten slik at skipene har insentiv for utslippskutt og en raskere omstilling i mer klima- og miljøvennlig retning. Videre ble det vedtatt et forslag fra Senterpartiet der Regjeringen ble bedt om å forhandle fram en avtale om mijløbonus der rederi kan bli kompensert for hvert tonn CO2 som blir redusert utover kravet i anbudet i løpet av kontraktperioden, etter at kontakt med operatørene på Kystruten er inngått. De opprinnelige representantforslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.12.2017

   Behandla i Stortinget: 20.12.2017