Representantforslag om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2021-2030

Dokument 8:72 S (2017-2018), Innst. 95 S (2017-2018)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Espen Barth Eide, Else-May Botten, Hege Haukeland Liadal, Runar Sjåstad, Sverre Myrli, Åsmund Aukrust Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 15.12.2017 Innst. 95 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 15.12.2017

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 20.12.2017